Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie | Konstancin-Jeziorna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

20-05-2021
Siedziba ośrodka mieści się przy ul. Rycerskiej 13

ul. Rycerska 13
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 34 84, 22 756 34 85
e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl
www.opskonstancinjeziorna.pl

Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie:
Ewa Michalska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjmowanie interesantów: w każdy wtorek w godz. 12.00–16.00.
Obowiązują zapisy:

 •     telefonicznie: 22 756 34 84,
 •     e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 •     osobiście: w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Jolanta Leśniewska – zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. pracy ośrodka.
Obowiązują zapisy:

 •     telefonicznie: 22 756 34 84,
 •     e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 •     osobiście: w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Małgorzata Safian – główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej

 •     e-mail: m [dot] safianatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 •     tel.: 22 756 34 86

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy Konstancin-Jeziorna, wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności:

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 • praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
 • przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i w sprawach pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
 • realizacja  zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych i programu Rządowego Dobry Start,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Najnowsze aktualności

 • Na zdjęciu uśmiechnięta kobieta – seniorka (krótkie siwe włosy, czarne okulary, ubrana jest w niebieską bluzkę), kobieta trzyma tabliczkę, z napisem: w pierwszym wierszu: Masz pomysł? w drugim wierszu: Złóż wniosek!

  Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej

  Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie w swojej okolicy? Złóż do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wniosek o jego wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej. Nabór projektów trwa do 28 lutego.
 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ściana z logo gminy

  Jest praca – poszukiwani inspektorzy i specjaliści

  Praca czeka na człowieka. Poszukiwani są inspektorzy, główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej, strażnik i księgowa. Nabory na wolne stanowiska prowadzą Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Szkoła Podstawowa nr 3. Do obsadzenia jest 5 wakatów.