Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie | Konstancin-Jeziorna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

23-02-2023
Siedziba ośrodka mieści się przy ul. Rycerskiej 13

ul. Rycerska 13
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 34 84, 22 756 34 85
e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl
epuap: OPSKONSTANCINJEZIORNA/SkrytkaESP
www.opskonstancinjeziorna.pl 

Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie:
Ewa Michalska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjmowanie interesantów: w każdy wtorek w godz. 12.00–16.00.
Obowiązują zapisy:

 • telefonicznie: 22 756 34 84,
 • e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 • osobiście: w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Jolanta Leśniewska – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. pracy ośrodka.
Obowiązują zapisy:

 • telefonicznie: 22 756 34 84,
 • e-mail: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 • osobiście: w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Małgorzata Safian – główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej

 • e-mail: m [dot] safianatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 • tel.: 22 756 34 84

Anna Nowotnik – kierownik Wydziału Spraw Społecznych

 • e-mail: a [dot] nowotnikatopskonstancinjeziorna [dot] pl,
 • tel.: 22 756 34 84

Bogusław Poprzęcki – kierownik Klubu Senior+

ul. Anny Walentynowicz 24
05-520 Konstancin-Jeziorna

 • e-mail: b [dot] poprzeckiatopskonstancinjeziorna [dot] pl.

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy Konstancin-Jeziorna, wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności:

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 • realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 • praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 • świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;
 • przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych;
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i w sprawach pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych;
 • realizacja  zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 • Ośrodek prowadzi także Klub Senior+ z siedzibą w Mirkowie (ul. Anny Walentynowicz 24, 05-520 Konstancin- Jeziorna).

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.