Zakład Gospodarki Komunalnej | Konstancin-Jeziorna

Zakład Gospodarki Komunalnej

20-05-2021
Siedziba zakładu mieści się przy ul. Wareckiej 22

Uwaga zmiany! Zakład Gospodarki Komunalnej, który mieści się przy ul. Wareckiej 22 od 26 września 2022 r. funkcjonuje w czterech nowych, tymczasowych lokalizacjach. Zmiennie uległy także numery telefonów kontaktowych. A wszystko to w związku z rozpoczęciem budowy nowej siedziby ZGK. 

Oto nowe lokalizacje i numery telefonów:

 • ul. Mirkowska 39 A
  • sekretariat –  tel. 22 48 43 500,
  • Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego:
   • budynki komunalne – tel. 22 48 43 507,
   • nadzór właścicielski – tel. 22 48 43 509,
  • kadry – tel. 22 48 43 503, 
    
 • Urząd Miasta i Gminy (wejście od ul. Piaseczyńskiej 77)
  • Dział Rozliczeń Czynszu i Windykacji:
   • windykacja należności woda i ścieki – tel. 22 48 43 521,
   • windykacja należności lokale komunalne i czynsze  – tel. 22 48 43 523,
  • Dział Sprzedaży:
   • umowy – tel. 22 48 43 519,
   • faktury – tel.  22 48 43 520,
  • Dział Księgowo-Finansowy – tel. 22 48 43 510,
 • ul. Warecka 22 – budynek stacji uzdatniania swody
  • Dział Techniczny i Wodnokanalizacyjny – tel. 22 48 43 527, 
  • Dział Eksploatacji Wodnokanalizacyjnej – tel. 22 48 43 525, 
    
 • ul. Warecka 22 – budynek socjalny
  • Dział Oczyszczania i Transportu – tel.  22 48 43 530.

Telefony awaryjne:
Obsługa budynków: 600 434 444
Awarie wodno-kanalizacyjne: 600 899 628, 698 676 108

Dyrektor: Edward Skarżyński

Zakład Gospodarki Komunalnej powołany został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczone usługi dla mieszkańców gminy obejmują zarządzanie mieniem komunalnym, w tym utrzymanie mieszkań będących własnością gminy, administrowanie budynkami komunalnymi, zaopatrywanie mieszkańców w wodę, utrzymanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, a także odprowadzanie ścieków komunalnych oraz utrzymanie w czystości ulic, osiedli, parków i terenów zielonych.

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.