Zakład Gospodarki Komunalnej | Konstancin-Jeziorna

Zakład Gospodarki Komunalnej

20-05-2021
Siedziba zakładu mieści się przy ul. Wareckiej 22

Uwaga zmiany! Zakład Gospodarki Komunalnej, który mieści się przy ul. Wareckiej 22 od 26 września 2022 r. funkcjonuje w czterech nowych, tymczasowych lokalizacjach. Zmiennie uległy także numery telefonów kontaktowych. A wszystko to w związku z rozpoczęciem budowy nowej siedziby ZGK. 

Oto nowe lokalizacje i numery telefonów:

 • ul. Mirkowska 39 A
  • sekretariat –  tel. 22 48 43 500,
  • Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego:
   • budynki komunalne – tel. 22 48 43 507,
   • nadzór właścicielski – tel. 22 48 43 509,
  • kadry – tel. 22 48 43 503, 
    
 • Urząd Miasta i Gminy (wejście od ul. Piaseczyńskiej 77)
  • Dział Rozliczeń Czynszu i Windykacji:
   • windykacja należności woda i ścieki – tel. 22 48 43 521,
   • windykacja należności lokale komunalne i czynsze  – tel. 22 48 43 523,
  • Dział Sprzedaży:
   • umowy – tel. 22 48 43 519,
   • faktury – tel.  22 48 43 520,
  • Dział Księgowo-Finansowy – tel. 22 48 43 510,
 • ul. Warecka 22 – budynek stacji uzdatniania swody
  • Dział Techniczny i Wodnokanalizacyjny – tel. 22 48 43 527, 
  • Dział Eksploatacji Wodnokanalizacyjnej – tel. 22 48 43 525, 
    
 • ul. Warecka 22 – budynek socjalny
  • Dział Oczyszczania i Transportu – tel.  22 48 43 530.

Telefony awaryjne:
Obsługa budynków: 600 434 444
Awarie wodno-kanalizacyjne: 600 899 628, 698 676 108

Dyrektor: Edward Skarżyński

Zakład Gospodarki Komunalnej powołany został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczone usługi dla mieszkańców gminy obejmują zarządzanie mieniem komunalnym, w tym utrzymanie mieszkań będących własnością gminy, administrowanie budynkami komunalnymi, zaopatrywanie mieszkańców w wodę, utrzymanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, a także odprowadzanie ścieków komunalnych oraz utrzymanie w czystości ulic, osiedli, parków i terenów zielonych.

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej szary napis oblodzenie. W tle widać samochód jadący ulicą asfaltową przez las.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Oblodzenie

  Pogoda znów zrobi się niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert obowiązuje w powiecie piaseczyńskim od północy do godz. 7.00 w sobotę (4 lutego). Drogi i chodniki mogą być śliskie.
 • Grafika wektorowa. Napis informujący o naborze do grup tematycznych wśród ekspertów i członków NGO, na tle warszawskich wieżowców.r

  Poszukiwani eksperci i przedstawiciele trzeciego sektora

  Stowarzyszenie Metropolia Warszaw przedłużyło nabór ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Zgłoszenia od kandydatów będą przyjmowane do 17 lutego 2023 r.