To już ostatnie dni na złożenie ofert w otwartym konkursie | Konstancin-Jeziorna

To już ostatnie dni na złożenie ofert w otwartym konkursie

25-04-2023

Jeszcze tylko do najbliższego piątku (28 kwietnia) organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym roku pula dotacji, którą gmina zamierza przeznaczyć na realizację wybranych projektów, wynosi 163 tys. zł.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym samorząd przeznaczy 163 tys. zł, w tym 23 tys. zł w formie wsparcia, a 140 tys. zł w formie powierzenia.

Na co?

Wsparcie finansowe można pozyskać na organizację:

  • wypoczynku zimowego i wakacyjnego z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią (termin realizacji zadania: 1 lipca–31 sierpnia 2023 r.);
  • zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią (termin realizacji zadania: 1 lipca–31 października 2023 r.);
  • przedsięwzięć terapeutyczno-profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniom (termin realizacji zadania: 1 lipca–31 października 2023 r.);
  • przedsięwzięć zapobiegających alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom cyfrowym i innym patologiom społecznym (termin realizacji zadania: 1 lipca–31 października 2023 r.).

Termin składania ofert

Oferty (formularz do pobrania poniżej) należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.00). Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG (nr tel. 22 484 24 31).

Autor
Patryk Siepsiak