Gospodarka finansowa gminy prowadzona wzorowo | Konstancin-Jeziorna

Gospodarka finansowa gminy prowadzona wzorowo

19-01-2024
fot. Andrzej Piętka

Gmina Konstancin-Jeziorna starannie, celowo i rzetelnie gospodaruje publicznymi pieniędzmi. Potwierdza to wynik kompleksowej kontroli finansowej, którą w ubiegłym roku w magistracie przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która stoi na straży wydawania publicznych pieniędzy przez samorządy, kompleksowo skontrolowała gospodarkę finansową gminy Konstancin-Jeziorna.

Trzy zastrzeżenia

Kontrola trwała niespełna dwa miesiące (od 19 września do 14 listopada 2023 r.). Obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., a także wybrane zagadnienia z 2020 r. i 2023 r. – Miała ona charakter merytoryczny i bardzo szczegółowy – przyznaje Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – W wystąpieniu pokontrolnym z 10 stycznia 2024 r. wykazano tylko trzy drobne nieprawidłowości, które natychmiast zostały usunięte.

Wzorowa gospodarka

Zastrzeżenia RIO dotyczyły nieterminowego zwrotu niewykorzystanej część dotacji celowej, a także błędnego wyliczenia wysokości diety z tytułu podróży zagranicznej oraz ryczałtu za używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych. Wskazane nieprawidłowości miały charakter jednostkowy. Pozytywny wynik kontroli pozwala uznać, że gospodarka finansowa gminy Konstancin-Jeziorna prowadzona jest wzorowo – starannie, celowo i rzetelnie. Wystąpienie pokontrolne RIO dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Najnowsze aktualności

  • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

    Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

    Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

    LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

    Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.