Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. | Konstancin-Jeziorna

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

28-11-2022

Rada Miejska uchwaliła Program współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. To jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

W programie określone są m.in.: cele, zasady i formy współpracy konstancińskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Dokument wskazuje też priorytetowe zadania publiczne, które gmina zamierza realizować za pośrednictwem sektora pozarządowego oraz sposoby realizacji wspólnych działań.

Na liście zadań znalazły się te z zakresu m.in.: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska; turystyki i krajoznawstwa.

Najnowsze aktualności

  • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

    Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

    Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

    LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

    Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.