Ostatni moment, by zgłosić propozycje zadań publicznych | Konstancin-Jeziorna

Ostatni moment, by zgłosić propozycje zadań publicznych

17-08-2023

Jeszcze tylko do najbliższego piątku (18 sierpnia) można zgłaszać propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w 2024 roku. Trafią one do opracowywanego przez gminę Konstancin-Jeziorna rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Jego uchwalanie jest, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Prace nad jego przyszłorocznym kształtem właśnie trwają. 

Zadania priorytetowe 

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, realizujące zadania publiczne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz jej mieszkańców, mają czas na złożenie propozycji zadań priorytetowych w 2024 r. do najbliższego piątku (18 sierpnia) – muszą być one zgodne z zakresem zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłaszanie propozycji

Propozycje należy składać na formularzu (do pobrania poniżej) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77).

Autor
Biuro Komunikacji Społecznej
Do pobrania
Załącznik Size
Formularz propozycji zadań publicznych 16.71 KB