Wyniki otwartego konkursu ofert | Konstancin-Jeziorna

Wyniki otwartego konkursu ofert

06-06-2023

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 30 marca 2023 r., na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2023, dotacja z budżetu gminy, w kwocie 140 tys. zł, została przyznana Stowarzyszeniu Towarzystwo „Nasze Szwederowo” (ul. Nowodworska 25/106, Bydgoszcz) na realizację zadania pn.: „Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu gm. Konstancin-Jeziorna”.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio
Do pobrania
Załącznik Size
Wyniki otwartego konkursu ofert 77.14 KB