Złóż deklarację o sposobie ogrzewania budynku | Konstancin-Jeziorna

Złóż deklarację o sposobie ogrzewania budynku

10-06-2022

30 czerwca 2022 r. mija termin na złożenie deklaracji o sposobie ogrzewania budynku. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku musi zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z jakiego  źródła ogrzewania korzysta. Jest to obowiązek ustawowy.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma pomóc w likwidacji głównej przyczyny zanieczyszczenia powietrza w Polsce, którą jest emisja pyłów i gazów z pozaklasowych źródeł ciepła. Każdy właściciel lub zarządca budynku – zarówno mieszkalnego, jak i usługowego – musi złożyć do CEEB deklarację o źródłach jego ogrzewania i spalania paliw. Do rejestru trzeba zgłosić zarówno tzw. kopciuchy, jak i wszystkie inne piece i kotły, w  tym: gazowe, węglowe, kominki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. Przepis ten obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Przez Internet lub w urzędzie

Deklaracje można składać przez Internet – za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu na stronie zone.gunb.gov.pl – lub w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Właściciel nowo wybudowanego budynku ma na to 14 dni, natomiast właściciel obiektu już istniejącego – 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r. Przekazanie danych do CEEB jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów grozi kara grzywny. Jej wysokość waha się od 20 zł do nawet 5 tys. zł. 

Więcej informacji

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 

Autor
Grzegorz Skorupski