Na pierwszym miejscu zawsze jest bezpieczeństwo | Konstancin-Jeziorna

Na pierwszym miejscu zawsze jest bezpieczeństwo

25-01-2024

Konstanciński samorząd dba o bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Dlatego też od lat przeznacza znaczne środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu, pojazdów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystko po to, aby strażacy jeszcze skuteczniej mogli nieść pomoc potrzebującym. 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają nie tylko policjanci, strażnicy miejscy, ale także druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. W gminie Konstancin-Jeziorna działa dziewięć takich jednostek, z czego trzy – Bielawa, Kawęczynek i Konstancin-Jeziorna – należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. O tym, jak ważna i potrzebna jest praca druhów nie trzeba nikogo przekonywać. – Spieszą z pomocą o każdej porze dnia i nocy ratując ludzi oraz ich dobytek, niejednokrotnie narażają przy tym własne życie – podkreśla Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Na strażaków zawsze można liczyć.

Miliony na doposażenie  

Do skutecznego działania potrzebni są nie tylko pełni zapału do działania ludzie, ale też nowoczesny i niezawodny sprzęt. Dużą rolę w doposażaniu jednostek OSP odgrywa konstanciński samorząd, który w latach 2012–2023 przeznaczył na ten cel miliony złotych. Dzięki takiemu wsparciu możliwy był m.in. zakup nowych wozów strażackich do jednostek. I tak:

 • w 2012 r. do OSP Konstancin-Jeziorna trafił średni samochód bojowy renault (wartość – 662 040 zł, jego zakup sfinansowany został z budżetu gminy i ze środków innych podmiotów); 
 • w 2014 r. OSP Bielawa otrzymała ciężki samochód bojowy scania (wartość – 862 929 zł, z czego 702 920 zł stanowił wkład własny gminy); 
 • w 2018 r. OSP Bielawa wzbogaciła się o kolejny pojazd – tym razem o średni samochód bojowy scania (wartość – 945 000 zł, z czego 400 000 zł to wkład własny gminy);
 • w 2020 r. OSP Kawęczynek zakupił średni samochód bojowy volvo (wartość – 909 831 zł, dofinansowanie gminy wyniosło 249 831 zł);
 • w 2022 r. oddano do służby w OSP Słomczyn nowy średni samochód bojowy renault (982 770 zł, w tym 350 000 zł stanowiło wsparcie gminy);
 • w 2023 r. OSP Konstancin-Jeziorna zakupiła ciężki samochód bojowy Scania (wartość – 1 374 894 zł, z czego 599 894 to wkład samorządu).

Obecnie gminne jednostki dysponują łącznie 13 samochodami ratowniczo-gaśniczymi, z których najstarszy jest z 1996 r., a najmłodszy z 2022 r. Oto ich szczegółowy wykaz: 

 • OSP Konstancin-Jeziorna – man (2004 r.), renault (2012 r.) i scania (2023 r.) – trafi do jednostki po uzyskaniu świadectwa dopuszczenia pojazdu do służby pożarniczej;
 • OSP Bielawa – scania (2014 r.) i scania (2018 r.);
 • OSP Kawęczynek – volvo (2020 r.) i mercedes (2008 r.);
 • OSP Skolimów – ford (2010 r.) i volvo (2007 r.);
 • OSP Gassy – star (1996 r.) i mercedes (2011 r.);
 • OSP Czernidła – renault (2004 r.);
 • OSP Opacz – man (2005 r.);
 • OSP Słomczyn – renault (2022 r.).
 • OSP Cieciszew – w najbliższych tygodniach jednostce zostanie przekazany 20-letni man, który obecnie znajduje się na wyposażeniu OSP Konstancin-Jeziorna. 

Flotę strażackich pojazdów uzupełniają też dwa quady marki: Yamaha – zakupiony w 2020 r. z budżetu gminy dla OSP Bielawa (wartość – 79 950 zł) oraz Kymoco, którym od 2022 r. dysponuje OSP Gassy (wartość – 34 500 zł, z czego 4 500 zł stanowił wkład własny gminy). Dodatkowo dwie jednostki mają na swoim wyposażeniu drony: OSP Słomczyn z kamerą termowizyjna i operacyjną (wartość sprzętu to 28 tys. zł, z czego 18 419 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Słomczyna i Turowic) oraz OSP Bielawa z kamerą operacyjną (wartość – 22 500 zł, zakup jednostka sfinansowała z własnych środków).

Modernizacje strażnic 

Obok doposażania jednostek w profesjonalny sprzęt i nowe pojazdy, ważne są także odpowiednie warunki lokalowe dla strażaków ochotników. Konstanciński samorząd sukcesywnie przebudowuje, modernizuje i remontuje gminne remizy OSP. W ostatnich latach swoje oblicze zmieniły:

 • OSP Bielawa (2012–2022) – koszt inwestycji to 641 531,31 zł;
 • OSP Cieciszew (2015–2017) – koszt inwestycji to 496 998,50 zł;
 • OSP Czernidła (2015–2018) – koszt inwestycji to 177 248,36 zł;
 • OSP Konstancin-Jeziorna (2017–2020) – koszt inwestycji to 3 651 193,06 zł; 
 • OSP Opacz (2014–2015) – koszt inwestycji to 324 010,30 zł.

Ale to jeszcze nie koniec. W najbliższym czasie metamorfozę przejdzie strażnica OSP w Gassach. W tegorocznym budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 1,5 mln zł, a w kolejnym roku – 1 mln zł. W planach jest także budowa nowych siedzib OSP w Kawęczynku i Słomczynie – na wykonanie dokumentacji projektowych zarezerwowano w budżecie na 2024 r. łącznie kwotę 200 tys. zł, a w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024–2030 – po 50 tys. zł. W tym roku zostanie też przebudowana instalacja elektryczna w budynku OSP Bielawa.

Druhowie pozyskują

O doposażenie jednostek dbają także mieszkańcy gminy przeznaczając na ten cel środki z funduszu sołeckiego. O nowy sprzęt i pieniądze na jego zakup starają się również sami druhowie aplikując do różnego rodzaju programów, czy to rządowych, czy prywatnych. Dotacje pochodzą także z budżetu państwa. Jednostki wspierają też samorządy Mazowsza czy powiatu piaseczyńskiego.

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.