Zasłużeni dla Gminy Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Zasłużeni dla Gminy Konstancin-Jeziorna

Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 260/VIII/18/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. tytuł "Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna" nadano Piotrowi Szczurowskiemu, wybitnemu pedagogowi i wychowawcy młodzieży, wieloletniemu dyrektorowi Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego w Jeziornie, społecznikowi.