Program współpracy 2021 | Konstancin-Jeziorna

Program współpracy 2021

 • Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Rada Miejska uchwaliła Program współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. To jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady
  Herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.
 • Sprawozdanie z konsultacji
  Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.  Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem
  Tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.
 • Konsultacje programu współpracy na 2021 r.
  Od 25 września do 9 października Urząd Miasta i Gminy prowadzi konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Od góry napis 25.09 do 9.10.2020 r. kolejno - konsultacje programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi, ponizej uwagi do programu należy zgłaszać w formie pisemnej do 9 października 2020 r.
 • Zgłoszenia propozycji zadań
  Rozpoczęły się prace nad Programem współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
  Herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.
 • Sprawozdanie z Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
  Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi za 2021 r. Sprawozdanie jest dokumentem
  Herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.