dotacje | Konstancin-Jeziorna

dotacje

Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r.

Gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dotację w kwocie 13 987,20 zł na realizację projektu pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku”.