Dolina Środkowej Wisły | Konstancin-Jeziorna

Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły położona jest na terenie dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego. Obejmuje odcinek Wisły o długości ok. 210 km pomiędzy Dęblinem a Płockiem. Na tym obszarze został zachowany naturalny, roztokowy charakter rzeki z licznymi wyspami, starorzeczami i kanałami bocznymi.