opieka publiczna | Konstancin-Jeziorna

opieka publiczna

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna – publiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie

Przychodnia Rejonowa nr 1

ul. Warecka 15A
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 46 93 (dorośli), 22 756 48 23 (dzieci)
e-mail: biuroatprzychodniakonstancin [dot] pl