Budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | Konstancin-Jeziorna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 0096/13/OW/P zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu było zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, a zarazem poprawa jakości ich życia oraz ochrona środowiska naturalnego, w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych.

Na obszarze objętym projektem zbudowano kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową z rur PVC i PE układanych we wzmocnionych wykopach.

Kwota pożyczki: 3 970 000,00 zł.

 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim