Budowa sieci wodociągowej na terenie Skolimowa Zachodniego | Konstancin-Jeziorna

Budowa sieci wodociągowej na terenie Skolimowa Zachodniego

Projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Skolimowa Zachodniego” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 0095/13/GW/P zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodnej w Konstancinie-Jeziornie, na obszarze Skolimowa Zachodniego. Możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia oraz wpłynęła na poprawę jakości wody pitnej, ponieważ rejon inwestycji nie posiadał sieci wodociągowej, a jakość wód pitnych pobieranych ze studni była zła. Sieć wodociągowa została zbudowana z rur PE i HDPE układanych we umocnionych wykopach.

Kwota pożyczki: 2 000 000,00 zł

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim