MIAS Mazowsze 2022: Doposażenie OSP Bielawa w sprzęt ratowniczy | Konstancin-Jeziorna

MIAS Mazowsze 2022: Doposażenie OSP Bielawa w sprzęt ratowniczy

2 czerwca 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” Gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Doposażenie OSP Bielawa w sprzęt ratowniczy”.

W ramach przedmiotowego zadania, w związku ze znacznym zużyciem technicznym i funkcjonalnym części obecnego sprzętu, zostało zakupione nowe doposażenie jednostki. Zakup ten zapewni kontynuację odpowiedniego stanu wyposażenia i zabezpieczenia operacyjnego chronionego rejonu. W ramach przedmiotowego zadania zostały zakupione narzędzia niezbędne przy gaszeniu pożarów i pomocy poszkodowanym. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakup ten zapewnił kontynuację odpowiedniego stanu wyposażenia i zabezpieczenia operacyjnego chronionego rejonu.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.

Mogo Mazowsza i tekst: dla sołectw