Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w obszarze miejscowości Kawęczynek–Borowina | Konstancin-Jeziorna

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w obszarze miejscowości Kawęczynek–Borowina

Projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w obszarze miejscowości Kawęczynek–Borowina” realizowany jest przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 0100/12/0W/P zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na obszarze objętym projektem położono kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną wykonaną w technologii wykopu otwartego. Sieć grawitacyjna wykonana została z rur PCV, zaś sieć tłoczna wykonana została z rur PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej została wybrana ze względu na ukształtowanie terenu, który wymusza zastosowanie technologii mieszanej (grawitacyjno-tłocznej). Inwestycja ta pozwoliła uzupełnić sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczynek–Borowina i zakończyła proces kanalizacji sołectwa.

Kwota pożyczki: 2 050 000,00 zł.

 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim