Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów | Konstancin-Jeziorna

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów

Projekt pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów” realizowany był przez Gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 141/07/G W/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Czarnów. Możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia oraz wpłynęła na poprawę jakości wody pitnej, ponieważ rejon inwestycji nie posiadał sieci wodociągowej, a jakość wód pitnych pobieranych ze studni była zła.

Sieć wodociągowa została wykonana z rur PE i HDPE układanych we umocnionych wykopach. W ramach przedsięwzięcia wykonano 3 226,9 m sieci wodociągowej.

Kwota pożyczki: 1 140 000,00 zł

 

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim