Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku willi Gryf przy ul. Jana Sobieskiego 13 w Konstancinie-Jeziornie | Konstancin-Jeziorna

Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku willi Gryf przy ul. Jana Sobieskiego 13 w Konstancinie-Jeziornie

W dniu 13 lipca 2020 roku gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku willi Gryf przy ul. Jana Sobieskiego 13 w Konstancinie-Jeziornie” w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Projekt miał na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku zwiększenia standardu energetycznego budynku willi Gryf.

Objęty projektem budynek użyteczności publicznej to budynek zabytkowy, wybudowany w starej technologii. Budynek charakteryzował się dużą energochłonnością, co przyczyniało się do zwiększonej emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, niskim komfortem użytkowania oraz wysokimi kosztami eksploatacji. W celu poprawy stanu budynku zaplanowano m. in. przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, wybranych na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego oraz audytu oświetlenia.

Zakres projektu obejmował następujące prace:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz specjalnymi płytami dedykowanymi dla budynków zabytkowych o odpowiednich właściwościach paroizolacyjnych,
  • ocielenie ścian w gruncie od wewnątrz specjalnymi płytami dedykowanymi dla budynków zabytkowych o odpowiednich właściwościach paroizolacyjnych,
  • ocieplenie podłogi w piwnicy styropianem,
  • ocieplenie ścian poddasza wraz ze zmianą konstrukcji,
  • ocieplenie dachu i skosów dachowych wraz ze zmianą konstrukcji i wymianą pokrycia,
  • wymiana okien,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • modernizacja instalacji c.o. i wymiana kotła gazowego na nowy kondensacyjny,
  • modernizacja systemu c.w.u,
  • modernizacja instalacji oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

W wyniku przeprowadzonych prac nastąpiło obniżenie zużycia energii pierwotnej w budynku i zredukowanie emisji dwutlenku węgla.

Wartość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 1 404 157,00 zł.

 

Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z lewej strony stylizowany rysunek drzewa zanurzonego w falach w kolorzez zielony na tle czerwonego koła, z prawej napis w kolorzez zielonym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej