Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza gminy | Konstancin-Jeziorna

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza gminy

21-06-2023

To była jedna z najważniejszych sesji w roku. W środę (21 czerwca) burmistrz Konstancina-Jeziorny otrzymał od radnych Rady Miejskiej absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Rajcy udzielili Kazimierzowi Jańczukowi także wotum zaufania.

W środę (21 czerwca) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna spotkała się tuż przed wakacyjną przerwą na jednej z ważniejszych sesji w tym roku, podczas której oceniane było m.in. wykonanie budżetu w 2022 r.

Wotum zaufania

Głosowanie nad absolutorium poprzedziła jednak prezentacja, a następnie dyskusja nad raportem o stanie gminy w 2022 r. Dokument, który jest podstawą do udzielenia przez radę wotum zaufania, zawiera m.in. podsumowanie działalności burmistrza, a w szczególności realizację przez organ wykonawczy polityk, programów i strategii czy uchwał rady. W liczącym 165 stron opracowaniu przedstawiono szereg działań i projektów realizowanych w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. W trakcie dyskusji każdy miał możliwość przedstawienia swojej opinii na temat danych i informacji zawartych w raporcie. Tym razem wzięli w niej udział wyłącznie rajcy, bo w tym roku – w przeciwieństwie do poprzednich lat – nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci zabrania głosu podczas debaty (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należało wcześniej złożyć w tej sprawie wniosek do przewodniczącej rady, poparty 50 podpisami). Ten punkt sesji zakończyło głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Wzięło w nim udział 18 radnych. Za głosowało 12 osób, 5 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Absolutorium

Konstancińscy radni pozytywnie ocenili także realizację ubiegłorocznego budżetu. Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 14 radnych, 4 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu (2 osoby były nieobecne). Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za 2022 r. wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. – Jest to rodzaj dobrej oceny pracy burmistrza i jego współpracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych – podkreślił Kazimierz Jańczuk, dziękując radnym za udzielone absolutorium i wotum zaufania. – To także ocena dobrej współpracy burmistrza z Radą Miejską. Nie wyobrażam sobie, że można oddzielić pracę organu wykonawczego od pracy organu stanowiącego, bo wszyscy działamy na rzecz naszych mieszkańców.

Budżet w liczbach

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu można uznać za wzorowe, co potwierdzają dane w sprawozdaniu. Gmina osiągnęła dochód w wysokości ponad 220,9 mln zł (realizacja na poziomie 102,05 proc.). Z kolei wydatki wyniosły ponad 213,3 mln zł, co stanowiło 96,34 proc. kwoty planowanej. Została wygenerowana też nadwyżka budżetowa w wysokości blisko 7,6 mln zł. Gmina Konstancin-Jeziorna na koniec 2022 r. nie posiadała żadnego zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych, a to oznacza, że jest dobrze zarządzana.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Sala pełna dzieci

    Są wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

    W gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych są jeszcze wolne miejsca. Dziewięć placówek, po dwóch etapach rekrutacji, może przyjąć łącznie 63 dzieci, również te spoza gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.
  • Droga gruntowa jest równana

    Trwa równanie dróg gruntowych na terenie gminy

    Gmina Konstancin-Jeziorna sukcesywnie naprawia nierówności na swoich drogach gruntowych. W najbliższych dniach równiarka pojawi się na kolejnych ulicach. Będą to: Cedrowa, Akacjowa, Jaśminowa i Bukowa w Konstancinie-Jeziornie oraz Zawiejska w Borowinie.