Burmistrz otrzymał od radnych miejskich absolutorium | Konstancin-Jeziorna

Burmistrz otrzymał od radnych miejskich absolutorium

23-06-2022

Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, otrzymał od radnych absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Ten został zrealizowany niemal wzorowo. Dochody w 2021 r. wyniosły prawie 108 proc. planowanych, a wydatki – ponad 96 proc.

W minioną środę (22 czerwca) konstancińscy radni spotkali się tuż przed wakacyjną przerwą na jednej z ważniejszych sesji, podczas której decydowali o udzieleniu absolutorium burmistrzowi gminy za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Wotum zaufania nie

Najważniejszy punkt sesji poprzedziła prezentacja, a następnie dyskusja nad raportem o stanie gminy w 2021 r. W jej trakcie zarówno zwolennicy działań burmistrza, jak i ich przeciwnicy mieli okazję do zaprezentowania swoich opinii na temat przedstawionych w dokumencie zagadnień. Debatę zakończyło głosowanie nad udzieleniem włodarzowi wotum zaufania. Wzięło w nim udział 20 radnych. W tej kwestii rajcy byli mocno podzieleni. Za głosowało 9 osób, 6 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Do udzielenia wotum wymagana była bezwzględna większość głosów, w przypadku konstancińskiej Rady Miejskiej wynosi ona 11, zabrakło dwóch. 

Absolutorium tak

Konstancińscy rajcy natomiast pozytywnie ocenili realizację ubiegłorocznego budżetu. Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 11. radnych, 6. było przeciw, a kolejnych 3. wstrzymało się od głosu (1 osoba była nieobecna na sesji). Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za 2021 r. wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. – Chciałbym wszystkim podziękować za udzielone mi absolutorium – powiedział po głosowaniu Kazimierz Jańczuk. – Jest to wynik wspólnej pracy Rady Miejskiej oraz burmistrza. Z tego miejsca chcę również podziękować wszystkim pracownikom urzędu – za zaangażowanie, wkład pracy i realizację budżetu na tak wysokim poziomie. 

Wzorowe wykonanie

A wykonanie ubiegłorocznego budżetu można uznać za wzorowe, co potwierdzają dane w sprawozdaniu. Dochody gminy w 2021 r. wyniosły ponad 217,6 mln zł. Zostały wykonane na poziomie 107,59 proc. planowanej kwoty. Wysokość wydatków gminy Konstancin-Jeziorna ogółem wyniosła ponad 194,6 mln zł, w tym wydatki majątkowe – ponad 18,8 mln zł (9,7 proc. całego budżetu) i wydatki bieżące – ponad 175,8 mln zł (90,3 proc. całego budżetu), co stanowiło 96,71 proc. kwoty planowanej. Ubiegły rok gmina zamknęła nadwyżką w wysokości przeszło 22,9 mln zł.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Grafika zapraszająca na szkolenia.

    Rusza cykl szkoleń dla seniorów i opiekunów osób starszych

    Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie rozpoczyna cykl szkoleń dla i opiekunów osób starszych w ramach „Konstancin Cafe”. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy wtorek (16 lipca) w dawnym ośrodku rehabilitacji reumatologicznej w Konstancinie-Jeziornie.
  • wizualizacja osiedla budynków mieszkalnych, w planie bawiące się dzieci

    Wniosek o ustalenie lokalizacji przy ul. Mirkowskiej –…

    Firma Arche wycofała wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w trybie specustawy mieszkaniowej. Chodziło o budowę 4 budynków mieszkalnych oraz wielopoziomowego garażu.