Burmistrz podsumował rok i przedstawił plany na kolejny | Konstancin-Jeziorna

Burmistrz podsumował rok i przedstawił plany na kolejny

17-12-2021

W czwartek (16 grudnia) burmistrz Kazimierz Jańczuk spotkał się z sołtysami gminy Konstancin-Jeziorna oraz z przewodniczącymi zarządów osiedli. Na ostatnim w tym roku zebraniu m.in. podsumowano realizację funduszu sołeckiego oraz omówiono plany budżetowe na 2022 r. Nie zabrakło także świątecznych życzeń.

Cykliczne spotkania konstancińskich władz samorządowych z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli to już gminna tradycja. Ostatnie w tym roku zebranie odbyło się w miniony czwartek (16 grudnia) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Poruszono na nim wiele tematów.

Wyższe diety

Na samym początku burmistrz Kazimierz Jańczuk przekazał zebranym dobrą wiadomość. Po kilku latach sołtysi z gminy Konstancin-Jeziorna oraz przewodniczący zarządów osiedli doczekają się wyższych diet. Wzrosną one z 480 zł do 800 zł. Projekt uchwały w tej sprawie burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej na środowej (15 grudnia) sesji. Radni większością głosów go przyjęli. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podsumowanie i plany

W dalszej części spotkania kierownicy wybranych komórek organizacyjnych magistratu podsumowali realizację tegorocznego funduszu sołeckiego. Założenia tego na przyszły rok przedstawił z kolei Dariusz Zieliński, drugi zastępca burmistrza gminy. Omówione zostały także plany budżetowe na 2022 r. W porządku posiedzenia nie zabrakło także stałego punktu, czyli omówienia spraw bieżących, które nurtują mieszkańców poszczególnych sołectw.

Podziękowania i życzenia

Na zakończenie burmistrz podziękował sołtysom i przewodniczącym zarządów konstancińskich osiedli za ich dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy. Włodarz przekazał też życzenia świąteczno-noworoczne oraz upominki przygotowane przez konstanciński urząd.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad przyjętymi w dokumencie rozwiązaniami obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.