Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok | Konstancin-Jeziorna

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok

03-01-2022

Od 1 stycznia 2022 roku w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej.

W gminie Konstancin-Jeziorna obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 36 zł miesięcznie od osoby. Segregacja na pięć frakcji od stycznia 2020 r. w całej Polsce jest obowiązkowa. Na tych, którzy się z niej nie wywiązują, czeka opłata podwyższona. Miesięcznie wynosi ona 72 zł od osoby.

Zmieszane i segregowane

W 2022 r., tak jak do tej pory, odpady segregowane, papier, metal i tworzywa sztuczne z posesji jednorodzinnych odbierane będą dwa razy w miesiącu; szkło – raz w miesiącu; odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku. Z kolei odpady biodegradowalne odbierane będą co dwa tygodnie przez cały rok. Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej przedstawia się nieco inaczej. I tak odpady zmieszane i bio będą wywożone 3 razy w tygodniu; metale i tworzywa sztuczne oraz papier – raz w tygodniu; szkło – raz na miesiąc; gabaryty – raz na kwartał, a choinki – raz w roku. Szczegółowe harmonogramy dostępne są do pobrania poniżej. 

Wszystkie odpady

Przypominamy, że odpady z zabudowy jednorodzinnej odbierane są w godz. 7.00–20.00. Powinny one zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwartej altanie przed godz. 7.00 i wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem. Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po dacie ich odbioru do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić telefonicznie pod nr. tel. 22 484 24 23 lub mailowo na adres: odpadyatkonstancinjeziorna [dot] pl. W reklamacji należy podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy zgłaszającego.

Punkt zbiórki odpadów

Posegregowane odpady, a także odpady bio, wielkogabarytowe remontowo-budowlane i niebezpieczne oraz elektroodpady mieszkańcy mogą przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mirkowskiej 43C w Konstancinie-Jeziornie. GPSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00. W punkcie można również otrzymać worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencję.

    Finansowe wsparcie dla przedsiębiorców – konferencja

    W środę (27 września) w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55) odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną założenia nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”.
  • Samochód na drodze, a za nim na rowerach ludzie w żółtych odblaskowych kamizelkach.

    Jesienny przejazd rowerowy ulicami Konstancina-Jeziorny

    W sobotę (23 września) ulicami Konstancina-Jeziorny przejedzie jesienna masa krytyczna. Start o godz. 18.00 sprzed Urzędu Miasta i Gminy (od strony ul. Kolejowej). Manifestacja rowerzystów może spowodować czasowe utrudnienia w ruchu.