Konstancin-Jeziorna wśród wyróżniających się gmin | Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna wśród wyróżniających się gmin

23-11-2021

Konstancin-Jeziorna znalazł się wśród najlepszych gmin Mazowsza, wyróżniających się rozwojem społeczno-gospodarczym. W rankingu przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze i Urząd Statystyczny w Warszawie zajęliśmy czwarte miejsce w kategorii gmin miejskich.

Ranking gmin to inicjatywa realizowana od wielu lat przez regionalne ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki i lubelskim. Jej celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się rozwojem społeczno-gospodarczym. W tym roku taki ranking przygotowano po raz pierwszy także na Mazowszu. Powstał on we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Szesnaście wskaźników

Opracowując ranking wzięto pod uwagę aż szesnaście wskaźników. Były to m.in.: średnioroczne dochody własne oraz wydatki majątkowe, inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020, zadłużenie czy pozyskane środki z Unii Europejskiej. Eksperci uwzględnili również wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, a także udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego. Analizowano również kwestie społeczne, jak np. saldo migracji, wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 czy odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Wysokie miejsca

Każdy z podmiotów podlegał tym samym kryteriom oceny, co pozwoliło na wyłonienie najlepszych samorządów na Mazowszu. W ogólnowojewódzkim zestawieniu Konstancin-Jeziorna zajął 12. miejsce, a 4. w kategorii gmin miejskich. Oficjalne wyniki Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2021 zostaną ogłoszone podczas gali, która odbędzie się 7 grudnia, w Warszawie.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • droga, po bokach widać trawę i drzewa

  Z powiatu do gminy – trzy odcinki dróg zmieniły zarządcę

  Gminna sieć dróg zwiększyła się o blisko 6 kilometrów. To efekt decyzji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, która przekazała w zarządzanie konstancińskiemu samorządowi odcinki ulic w Kawęczynie, Gassach i Oborach. Teraz gmina będzie odpowiedzialna m.in. za ich stan techniczny i utrzymanie.
 • z lewej strony herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę. z prawej strony napis Budżet partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2022, Ty decydujewsz!

  Budżet partycypacyjny 2025 czas start – można już składać…

  Wystartował Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2025. Na realizację pomysłów mieszkanek i mieszkańców jest 800 tys. zł, w tym 600 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe i 200 tys. na pozostałe. Projekty można zgłaszać do 5 czerwca br.
 • Nowa siedziba ZGK

  Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza się do nowej…

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powraca na ul. Warecką 22. Od najbliższego poniedziałku (27 maja br.) mieszkańcy będą obsługiwani już w nowej siedzibie. Wcześniej, w piątek (24 maja), planowana jest przeprowadzka. Tego dnia zakład będzie zamknięty dla interesantów.
 • Sala posiedzeń, około 20 osób siedzi przy stołach, na ścianie wisi ekran projekcyjny

  Radni wybrali przewodniczących stałych i doraźnej komisji

  Znamy już nazwiska przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W siedmiu pracami kierować będą radni Koalicji Obywatelskiej, a w jednej – komitetu Współpraca Ponad Podziałami. Decyzje zapadły na posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałek (20 maja br.).