Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem | Konstancin-Jeziorna

Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

12-04-2024

Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W związku z tym trwają konsultacje społeczne tego dokumentu oraz organizowane jest spotkanie online z specjalistami z dziedziny akustyki. 

Zgłoś uwagi

Zachęcamy mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna do zapoznania się z dokumentem (został on opublikowany na stronie: www.bip.mazovia.pl) oraz przekazania do 2 maja swoich uwag i wniosków (na formularzu dostępnym pod wyżej wymienionym adresem):

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych (al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa);
 • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  • pocztą e-mail na adres: halasatmazovia [dot] pl,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP – bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    

Spotkanie konsultacyjne

Ponadto 24 kwietnia zaplanowano spotkanie konsultacyjne online. Jego celem jest m.in. omówienie zaproponowanych działań naprawczych dotyczących poprawy klimatu akustycznego na Mazowszu, a także obowiązków wynikających z realizacji programu. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele firm z dziedziny akustyki zaangażowani w jego tworzenie. Będzie też można zadawać pytania. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować w wydarzeniu na platformie Microsoft Teams.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.