Nowa skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczęła pracę | Konstancin-Jeziorna

Nowa skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczęła pracę

05-10-2021

Konstancin-Jeziorna ma nowego skarbnika. 1 października stanowisko to objęła Marta Niedzielska. Zgodę na zmianę strażnika gminnego budżetu wydali, na wniosek burmistrza Kazimierza Jańczuka, radni miejscy podczas wrześniowej sesji.

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna nowego skarbnika gminy powołała 8 września, a zrobiła to na wniosek burmistrza Kazimierza Jańczuka. Kandydaturę Marty Niedzielskiej poparło piętnastu rajców, jedna osoba była przeciwna, a dwie wstrzymały się od głosu. Zajęła ona miejsce dotychczasowego skarbnika gminy, który z uwagi na utratę zaufania pracodawcy został odwołany ze stanowiska. W miniony piątek (1 października) rozpoczęła pracę w konstancińskim magistracie. 

Doświadczenie zawodowe

Marta Niedzielska ukończyła studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto jest absolwentką stacjonarnego kursu dla głównych księgowych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada również certyfikat nr 10211/2005 wydany przez ministra finansów, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nowa skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna może pochwalić się ponad dwudziestoletnim stażem pracy. W swojej karierze zawodowej była m.in. główną księgową w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego, zastępcą dyrektora a następnie dyrektorem Wydziału Finansów i Budżetu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Nowe wyzwanie

Nowa skarbnik przyznaje, że praca w konstancińskim magistracie będzie dla niej kolejnym życiowym wyzwaniem. – Cieszę się, że będę pracować na rzecz mieszkańców jedynego uzdrowiska na Mazowszu – podkreśla Marta Niedzielska.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Pomieszczenie. Przy recepcji stoją cztery uśmiechnięte panie. Pod zdjęciem są informacji (powielone w artkule) dotyczące funkcjonowania centrum informacyjnego dla uchodźców.

    Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

    Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska wspólnie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi.
  • 11 osób stój w rzędzie na scenie. W rękach trzymają dyplom i róże czerwone.

    To było wyjątkowe święto kina w Konstancinie-Jeziornie

    To była prawdziwa gratka dla miłośników X Muzy! W dniach 23–25 września w Konstancińskim Domu Kultury odbyła się V edycja Festiwalu Filmowego Świat Maklaka i Jego Przyjaciół. W czasie Festiwalu pokazano nie tylko filmy finałowe, nadesłane na konkurs, ale także filmy Studia Munka.