Nowi dyrektorzy szkoły i przedszkola poszukiwani | Konstancin-Jeziorna

Nowi dyrektorzy szkoły i przedszkola poszukiwani

28-04-2023

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nowe konkursy na dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie oraz Przedszkola nr 3 „Kolorowe kredki” w Oborach. Poprzednich nie udało się rozstrzygnąć. Oferty można składać do 17 maja w Urzędzie Miasta i Gminy.

17 lutego Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, ogłosił dwa konkursy, które miały wyłonić nowych dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie i Przedszkola nr 3 „Kolorowe kredki” w Oborach. Niestety, nie udało się ich rozstrzygnąć. W przypadku tego pierwszego wpłynęła tylko 1 oferta, która nie spełniała wymogów formalnych, a do drugiego konkursu nikt nie aplikował. W związku z tym 25 kwietnia burmistrz ogłosił nowe konkursy na wspomniane stanowiska.

Wymagania

Do konkursów mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Oferty powinny zawierać między innymi:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły (w zależności od konkursu);
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela) albo stażu pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego) lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

Szczegółowe informacje dla kandydatów dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w zamieszczonych poniżej ogłoszeniach.

Termin składania dokumentów

Zainteresowani na złożenie dokumentów mają czas do 17 maja 2023 r. do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa placówki)” w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77,  05-520 Konstancin-Jeziorna), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00. Dokumenty można składać również drogą elektroniczną. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez burmistrza.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Budynek z czerwonej cegły z duzymi oknami. Nad nim błękitne niebo.

  Pierwsze posiedzenia komisji wyborczych

  Obwodowe komisje wyborcze, odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych, rozpoczynają pracę. Komisarz wyborczy wyznaczył terminy pierwszych posiedzeń, na których komisje oficjalnie się ukonstytuują.
 • Śmieciarka odbiera odpady

  Przedłużona współpraca z firmą Jarper i nowe harmonogramy

  Uwaga mieszkańcy! Na okres od 1 do 31 października zostaje przedłużona współpraca z firmą Jarper Sp. z o.o., która to na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tymczasowo świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych. Obowiązują nowe harmonogramy dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.