Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna

22-04-2021
Piotr Szczurowski

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” nadawany jest przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna na podstawie uchwały nr 193/VIII/15/2020 z 26 lutego 2020 r., zmienioną uchwałą nr 221/VIII/16/2020 z 30 kwietnia 2020 r. Dotychczas tytuł ten otrzymała jedna osoba – Piotr Szczurowsk, były dyrektor Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego w Jeziornie.


Piotr Szczurowski urodził się 17 grudnia 1906 r. w Słubicy. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1926 r. Od 1933 r. kierował szkołą powszechną w Słomczynie, również przez okres okupacji. W latach 1954–1973 był dyrektorem Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego w Jeziornie, których kontynuacją jest Zespół Szkół im. W. Reymonta przy ul. Mirkowskiej 39. Piotr Szczurowski był wybitnym pedagogiem, dbającym o dobre wyniki nauczania i wychowania oraz przygotowania młodzieży do życia po ukończeniu szkoły. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi. Sprawował też funkcję przewodniczącego komitetu budowy pomnika żołnierzy powstania warszawskiego w Powsinie. Piotr Szczurowski był społecznikiem, pełnym zapału i bezinteresowności. Uczestniczył w pracach spółdzielców – PSS i GS „Samopomoc Chłopska”. W radach narodowych pracował od chwili wyzwolenia kraju, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i wielu innych. Ojcowski dla młodzieży, otaczał ich opieką i troską. Zmarł w 1975 r. Razem z żoną spoczywa na cmentarzu parafialnym w Słomczynie.