Opłata za retencję – pamiętaj o złożeniu oświadczenia | Konstancin-Jeziorna

Opłata za retencję – pamiętaj o złożeniu oświadczenia

19-07-2021

Do 30 lipca właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tys. mkw., którzy ograniczyli naturalne wsiąkanie wody do gruntu poprzez znaczne zabetonowanie terenu, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oświadczenia za drugi kwartał 2021 r.

Przypominamy, że osoby lub podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, zobowiązani są do składania kwartalnych oświadczeń. Termin najbliższego mija 30 lipca br.

Oświadczenie można:

 • przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
 • złożyć osobiście  w skrzynce podawczej znajdującej się w holu UMiG;
 • przesłać drogą elektroniczna przez platformę ePUAP:/4576mqsekc/SkrytkaESP.

Podstawa prawna

Art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., wprowadził obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne, w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tys. mkw. robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Do uiszczania opłaty zobowiązane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tys. mkw. jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości powierzchni uszczelnionej, a także od zastosowania kompensacji retencyjnej, czyli urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. Opłatę retencyjną ustala burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna i przekazuje w formie informacji podmiotom zobowiązanym do jej uiszczenia. 90% wartości pobranych opłat przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zaś pozostałe 10% stanowi dochód budżetu gminy. Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel.: 22 48 42 427. 

Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Najnowsze aktualności

 • Ściana budynku, ceglana czerwona elewacja. Przed nim chodnik, a w tle rosną krzewy i drzewa.

  Ostatni moment na złożenie wniosku do budżetu gminy na 2024…

  Do 30 września m.in. radni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. Zgłaszane propozycje muszą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy.
 • Fragment dachu z kominem. Nad nim niebieskie niebo.

  Ruszyła kampania społeczna: Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

  Ruszyła trzecia edycja kampanii społecznej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy pod hasłem: „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”. Akcja skierowana jest do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków.