Ostatnia narada z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli | Konstancin-Jeziorna

Ostatnia narada z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli

15-12-2023

W piątek (15 grudnia) burmistrz Kazimierz Jańczuk spotkał się z sołtysami gminy Konstancin-Jeziorna oraz z przewodniczącymi zarządów osiedli. Na ostatnim w tym roku zebraniu podsumowano realizację funduszu sołeckiego oraz omówiono plany na 2024 r. Nie mogło zabraknąć również życzeń świąteczno-noworocznych.

Cykliczne spotkania władz samorządowych z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli to już tradycja. Ostatnia w tym roku narada odbyła się w piątek (15 grudnia) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Poruszono na nim wiele ważnych tematów.

Plany na 2024 r.

I tak burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawił plany budżetowe na 2024 r. Mowa była o inwestycjach, m.in. budowie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich, modernizacji dróg i oświetlenia ulicznego. – Podnoszenie standardów życia mieszkańców gminy to od wielu lat nasz priorytet – podkreślił włodarz. – Nie inaczej będzie w przyszłym roku.

W dalszej części spotkania kierownicy wybranych komórek organizacyjnych magistratu podsumowali realizację tegorocznego funduszu sołeckiego. Z kolei Dariusz Zieliński, drugi zastępca burmistrza, przedstawił informację o rozpoczętych przez urząd kontrolach dokumentacji związanej z pozbywaniem się przez mieszkańców gminy nieczystości ciekłych. Była też mowa o nowych tablicach informacyjnych w sołectwach oraz planach utworzenia kolejnych Klubów Seniora+. W porządku zebrania nie zabrakło także stałego punktu, czyli omówienia spraw bieżących, które nurtują mieszkańców poszczególnych sołectw.

Podziękowania i życzenia

Na zakończenie burmistrz podziękował sołtysom i przewodniczącym zarządów konstancińskich osiedli za ich dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy. Kazimierz Jańczuk złożył też życzenia świąteczno-noworoczne oraz przekazał upominki przygotowane przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej UMiG.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Sala pełna dzieci

    Są wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

    W gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych są jeszcze wolne miejsca. Dziewięć placówek, po dwóch etapach rekrutacji, może przyjąć łącznie 63 dzieci, również te spoza gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.
  • Droga gruntowa jest równana

    Trwa równanie dróg gruntowych na terenie gminy

    Gmina Konstancin-Jeziorna sukcesywnie naprawia nierówności na swoich drogach gruntowych. W najbliższych dniach równiarka pojawi się na kolejnych ulicach. Będą to: Cedrowa, Akacjowa, Jaśminowa i Bukowa w Konstancinie-Jeziornie oraz Zawiejska w Borowinie.