Druki ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego | Konstancin-Jeziorna

Druki ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego

14-05-2021

Tutaj można pobrać wzory ofert oraz sprawozdań realizacji zadania publicznego, w tym w trybie pozakonkursowym.

Wzór oferty oraz sprawozdania realizacji zadania publicznego

Organizacje pozarządowe składające ofertę w trybie otwartego konkursu lub sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, zobowiązane są wykorzystać w tym celu wzory druków znajdujących się poniżej. Dotyczy to również organizacji składających oferty w trybie pozakonkursowym.