Zgłoś swoje propozycje zadań publicznych na 2024 r. | Konstancin-Jeziorna

Zgłoś swoje propozycje zadań publicznych na 2024 r.

02-08-2023

Ruszają prace nad Programem współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Propozycje zadań priorytetowych można zgłaszać do 18 sierpnia.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Jego uchwalanie jest, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Właśnie rozpoczęły się prace nad jego przyszłoroczny kształtem. 

Zadania priorytetowe 

W związku z tym zapraszamy organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, realizujące zadania publiczne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz jej mieszkańców, do składania propozycji zadań priorytetowych w 2024 r. – muszą być one zgodne z zakresem zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłaszanie propozycji

Propozycje należy składać na formularzu (do pobrania poniżej) w terminie do 18 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77).

Autor
Biuro Komunikacji Społecznej
Do pobrania
Załącznik Size
Formularz propozycji zadań publicznych 16.71 KB