Raport z badań czystości wód powierzchniowych lokalnych rzek | Konstancin-Jeziorna

Raport z badań czystości wód powierzchniowych lokalnych rzek

09-01-2024

Znamy wyniki badań czystości wód powierzchniowych w obrębie gminy Konstancin-Jeziorna. Pomiary zostały wykonane na zlecenie gminy przez spółkę InnoTech4Life i obejmowały rzeki Jeziorkę, Małą oraz Rów Jeziorki. Z pełną treścią raportu można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego startowały cztery firmy. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła Spółka InnoTech4Life, z którą gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę. Jej wartość to 17,835 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie m.in.:

 • sześciu serii pomiarów fizyko-chemicznych i hydrometrycznych w czterech punktach pomiarowych w odstępach miesięcznych;

 • dwóch serii pomiarów fizyko-chemicznych i hydrometrycznych na rzece Jeziorce za głównymi zrzutami wód deszczowych do tej rzeki, w okresie intensywnych opadów, obejmujących m.in.: przewodność właściwą wody w 20° C, odczyn pH, potencjał redoks, tlen rozpuszczony, nasycenie, temperaturę wody, barwę, zapach; poziom fosforu ogólnego i fosforu fosforanowego;

 • raportu z realizacji badań zawierającego opis sposobu wykonania badań w poszczególnych punktach pomiaru wraz z wynikami badań oraz wnioskami.

Ocenę przeprowadzonych badań czystości wód powierzchniowych przygotował zespół w składzie: dr inż. Ignacy Kardel, mgr inż. Piotr Nowak, inż. Jakub Kołodziejczyk. Z pełną treścią raportu można zapoznać się poniżej.

Autor
Natalia Poncyljusz

Najnowsze aktualności

 • Sala pełna dzieci

  Są wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

  W gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych są jeszcze wolne miejsca. Dziewięć placówek, po dwóch etapach rekrutacji, może przyjąć łącznie 63 dzieci, również te spoza gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.
 • Droga gruntowa jest równana

  Trwa równanie dróg gruntowych na terenie gminy

  Gmina Konstancin-Jeziorna sukcesywnie naprawia nierówności na swoich drogach gruntowych. W najbliższych dniach równiarka pojawi się na kolejnych ulicach. Będą to: Cedrowa, Akacjowa, Jaśminowa i Bukowa w Konstancinie-Jeziornie oraz Zawiejska w Borowinie.