Ruszyły ważne badania polskiego rolnictwa | Konstancin-Jeziorna

Ruszyły ważne badania polskiego rolnictwa

02-06-2023

Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Do 16 czerwca można wziąć udział w samospisie internetowym, a od 19 czerwca ankieterzy będą dzwonić i odwiedzać gospodarzy.

Tzw. mały spis rolny rozpoczął się w czwartek (1 czerwca) i obejmuje dwa ogólnopolskie badania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Są one obowiązkowe dla każdego wylosowanego gospodarstwa.

Ważny cel

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, celem obu badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w polskim rolnictwie. Z wyników spisu korzystać będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dane z badania stanowią też jedno z podstawowych źródeł informacji do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa. Udział w badaniach przełoży się to na wysoką jakość danych statystycznych dotyczących polskiego rolnictwa.

Pisma dla wybranych

Do każdego wylosowanego gospodarstwa rolnego GUS wysłał pocztą tradycyjną pismo, w którym podano wszystkie niezbędne informacje dotyczące spisu, w tym: login do formularza on-line, opis przebiegu badania oraz sposób weryfikacji tożsamości ankietera statystycznego. Do 16 czerwca można wziąć udział w samospisie internetowym, do czego zachęca GUS. Po tym terminie (od 19 czerwca do 14 sierpnia) jedyną opcją będzie rozmowa z ankieterem – osobiście lub telefonicznie.

Dane bezpieczne

GUS zapewnia, że wszystkie przekazane w spisie dane będą bezpieczne. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa gwarantują całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane będą objęte tajemnicą statystyczną. Publikowane informacje obejmą jedynie zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów. Te ostatnie będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Masz pytanie? Zadzwoń

Szczegółowe informacje na temat spisu można uzyskać na Infolinii Statystycznej GUS, pod numerem telefonu 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Pod tym samym numerem można też potwierdzić tożsamość ankietera. Infolinia jest czynna od 1 czerwca do 11 sierpnia w godz. 8.00–20.00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Warto też śledzić komunikaty publikowane w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Warszawie na: Facebooku i Twitterze oraz na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek