W konstancińskiej Dwójce powstanie klasa pływacka | Konstancin-Jeziorna

W konstancińskiej Dwójce powstanie klasa pływacka

27-02-2024
fot. IKS Konstancin

To dobra wiadomość dla małych sportowców. W Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie powstanie, od września tego roku, pierwsza w gminie klasa pływacka dla uczniów zaczynających naukę. Jej utworzenie to owoc współpracy placówki z Integracyjnym Klubem Sportowym Konstancin.

Pływanie jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych w naszej gminie. Duża w tym zasługa Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin, działającego od 2008 r. To jego zawodnicy, w głównej mierze uczniowie Dwójki, zdobywają liczne medale i wyróżnienia w najważniejszych zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Owoc współpracy

Właśnie z myślą o popularyzacji tego sportu w naszej gminie Katarzyna Chiszko, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Aleksandra Golon, koordynatorka szkolenia sportowego w IKS Konstancin, podjęły współpracę w zakresie stworzenia profesjonalnych warunków do rozwoju dydaktycznego i sportowego uczniów. Jej owocem jest utworzenie, od września tego roku, pierwszej klasy sportowej o profilu pływackim, na co zielone światło dała gmina Konstancin-Jeziorna, jako organ prowadzący szkołę.

W klasie pływackiej plan lekcji zakłada rozszerzony program zajęć wychowania fizycznego, w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Na uczniów czekają 3 godziny WF-u oraz 7 godzin szkolenia sportowego, obejmującego m.in. gry zespołowe, gimnastykę czy lekkoatletykę. Oprócz tego równolegle realizowany będzie program kształcenia ogólnego. – Dzieci w klasie sportowej zostaną wyposażone w szeroki wachlarz umiejętności ruchowych z różnych dyscyplin – podkreśla Aleksandra Golon. – Te wykazujące zdolności pływackie będą miały możliwość rozwijania swojej pasji na poziomie wyczynowym.

Rekrutacja

O przyjęcie do klasy pływackiej mogą ubiegać się dzieci urodzone w 2017 r., które mieszkają w gminie Konstancin-Jeziorna. – Przy naborze nie obowiązuje rejonizacja – wyjaśnia Katarzyna Chiszko, dyrektorka SP nr 2. – Od kandydata wymagany jest m.in. dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem od lekarza pediatry.

Dodatkowo na młodych sportowców czeka test sprawnościowy, obejmujący test koordynacji ruchowej i gibkości. Co ważne, dzieci nie muszą umieć pływać, ale nie powinny też bać się samodzielnego wejścia do basenu czy zanurzenia głowy w wodzie.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona od 4 do 29 marca br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły: zs2-konstancin.edupage.org zakładka: Rekrutacja 2024/2025.

Autor
Patryk Siepsiak