Stop kradzieży wody i nielegalnym zrzutom ścieków | Konstancin-Jeziorna

Stop kradzieży wody i nielegalnym zrzutom ścieków

29-04-2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie walczy z nielegalnymi poborami wody oraz zrzutami ścieków. Pracownicy regularnie kontrolują sieć oraz miejsca potencjalnych kradzieży. Przyłapani na tym procederze mieszkańcy muszą liczyć się z konsekwencjami – grzywną lub nawet karą ograniczenia wolności.

Zakład Gospodarki Komunalnej, w ramach rutynowych kontroli gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, co raz częściej namierza nieruchomości, których właściciele w sposób rażący łamią prawo. Zdarzają się sytuacje, w których mieszkańcy pobierają wodę, np. poza licznikiem, lub odprowadzają ścieki niezgodnie z zawartą umową lub nawet bez niej.

To okradanie innych

Osoby, które w nielegalny sposób korzystają z wodociągu i kanalizacji, nie zawsze są świadome tego, że nie okradają ZGK, tylko swoich sąsiadów, znajomych, a nawet rodzinę. – Dzieje się tak ponieważ przy ustalaniu taryfy przedsiębiorstwo uwzględnia wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty wytworzenia nielegalnie pobranej wody i wprowadzonych ścieków do sieci – wyjaśnia Edward Skarżyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. – Im większa skala procederu tym bardziej wzrastają stawki i rachunki mieszkańców.

W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też za tych co kradną. Ale przykładów łamania prawa jest więcej. Pracownicy ZGK spotykają się też z sytuacjami, w których do kanalizacji zrzucane są wody opadowe i roztopowe z terenu działki lub dachów budynków. Wykrycie zabronionego przepompowywania wody lub podłączenia do sieci możliwe jest za pomocą urządzeń zadymiających oraz inspekcję kanalizacji kamerą TV, a nielegalnego zrzutu – poprzez analizę pracy przepompowni ścieków.

Konsekwencje

Przyłapani na nielegalnych procederach mieszkańcy muszą liczyć się z konsekwencjami. Przypominamy, że bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 tys. zł. Bezumowne odprowadzenie ścieków oraz wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej to już przestępstwo, za które grozi kara ograniczenia wolności lub 10 tys. zł grzywny. Dodatkowo sąd, w razie wyroku skazującego, może orzec nawiązkę na rzecz ZGK w wysokości 1 tys. za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do kanalizacji. – W takich przypadkach wstrzymujemy też świadczenie usług – dodaje Edward Skarżyński. – Ponadto będziemy dochodzić, pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się, należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

    Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

    Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
  • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

    Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

    W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.