Strażnicy miejscy obchodzą swoje święto | Konstancin-Jeziorna

Strażnicy miejscy obchodzą swoje święto

29-08-2023
W jednostce pracuje 14 funkcjonariuszy i 5 pracowników monitoringu (zdjęcie z 2021 r.)

Na co dzień dbają o bezpieczeństwo i porządek w gminie Konstancin-Jeziorna. Dziś obchodzą swoje święto. We wtorek (29 sierpnia) przypada Dzień Straży Miejskich. Z tej okazji burmistrz Kazimierz Jańczuk składa wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom podziękowania za służbę oraz najserdeczniejsze życzenia.

Dzień Straży Miejskich i Gminnych obchodzony jest 29 sierpnia – w rocznicę uchwalenia w 1997 roku ustawy określającej zasady działania tych formacji. Z okazji tego wyjątkowego święta burmistrz Kazimierz Jańczuk składa serdeczne podziękowania wszystkim konstancińskim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za ofiarną służbę. – Życzę zawodowego spełnienia, satysfakcji w pełnieniu tej zaszczytnej służby, która wymaga wiele wrażliwości, rzetelności i bezstronności, a także dalszych sukcesów i osiągnięć w pracy na rzecz lokalnej społeczności – podkreśla włodarz.

W służbie mieszkańcom

5 kwietnia 1991 r. to data uznawana za początek Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Tego dnia projekt statutu nowej formacji został ostatecznie zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych. Ale zaczęło się kilka miesięcy wcześniej – 16 listopada 1990 r., kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia środków finansowych na utworzenie i powołanie jednostki czuwającej nad porządkiem w gminie oraz dbającej o spokój mieszkańców. Jej wykonanie powierzono Józefowi Hlebowiczowi, ówczesnemu burmistrzowi Konstancina-Jeziorny. Kompleksową organizacją struktur straży zajął się radny pierwszej kadencji – Grzegorz Szewczyk, który został mianowany jej pierwszym komendantem. Był nim nieprzerwanie przez 17 lat. Swoją działalność konstancińska straż miejska rozpoczęła 28 czerwca 1991 r. od uroczystego ślubowania funkcjonariuszy. Początkowo jednostka liczyła 10 strażników, pełniących nie tylko służbę porządkową, ale również współpracujących z policją, strażą pożarną czy Strażą Ochrony Przyrody i Zwierząt. Mundurowi dysponowali tylko jednym samochodem marki Polonez, radiostacją i podstawowymi środkami przymusu bezpośredniego. Pierwsze interwencje dotyczyły w znacznej mierze nieporządku na ulicach, dzikich wysypisk czy porzuconych pojazdów. Na początku lat 90. prawdziwą zmorą w Konstancinie-Jeziornie był też handel uliczny – w wielu miejscach miasta pojawiały się nielegalne stoiska, generujące masę śmieci i odpadów. Proceder ten ukrócili radni, który określili miejsca, w których taka sprzedaż jest dozwolona, a strażnicy dostali zadanie systematycznej likwidacji nielegalnych targowisk. W początkowym okresie działalności funkcjonariusze znacznie częściej pouczali i nakazywali dostosowanie się do przepisów, niż sięgali po bloczki mandatowe.

Rewolucyjne zmiany

W 2016 r. konstancińska straż miejska przeszła rewolucyjne zmiany – w jednostce wdrożono elektroniczny system rejestracji zdarzeń, który zautomatyzował i usprawnił pracę funkcjonariuszy. Od tego momentu wszystkie zgłoszenia oraz podjęte interwencje są ewidencjonowane w jednym miejscu i zamiast do książki dyżurnego trafiają do specjalnego programu komputerowego. Dzięki temu istnieją większe możliwości identyfikacji zagrożeń i sprawców wykroczeń oraz kontrolowania statusu prowadzonych spraw. Pierwsza siedziba straży mieściła się w ratuszu miejskim przy ul. Warszawskiej 29. Następnie przeniesiono ją do obiektu przy ul. Świetlicowej, a od 2007 r. – przez kolejne 12 lat – funkcjonariusze zajmowali część budynku przy ul. Jana Sobieskiego 5. W niewielkich pomieszczeniach udało się „upchnąć” kierownictwo, zespół organizacji i zarządzania służbą oraz sekcję patrolowo-interwencyjną. Centrum dynamicznie rozbudowywanego monitoringu miejskiego oraz pracowników zespołu postępowań, czynności wyjaśniających i profilaktyki ulokowano natomiast w wynajmowanych przez gminę pomieszczeniach nowo wybudowanego komisariatu policji przy ul. Polnej 2. We wrześniu 2019 r. mundurowi przeprowadzili się do nowej siedziby przy ul. Warszawskiej 32. W wyremontowanym dawnym ratuszu znalazło się też miejsce m.in. dla centrum miejskiego monitoringu, które działa w naszej gminie od 12 lat i obecnie jest jednym z najnowocześniejszych na Mazowszu.

Długa lista zadań

Strażnicy są niemal na każde wezwanie, pomagają wszystkim bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Od kilku lat, na mocy porozumienia z miejscową policją, w gminie działają patrole mieszane składające się ze strażnika i policjanta. Od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni funkcjonariusze pilnują ładu i porządku, m.in. na terenach zielonych, także na rowerach. Choć jednostka nie dysponuje wyspecjalizowaną komórką eko, realizuje wiele zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Straż zajmuje się także zabłąkanymi, agresywnymi lub chorymi zwierzętami i przypadkami zagrożeń środowiska naturalnego. Do bardzo długiej listy zadań funkcjonariuszy trzeba dorzucić także m.in. działalność w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, zabezpieczenie uroczystości i imprez lokalnych, współdziałanie z innymi służbami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, awarii oraz zdarzeń losowych, kontrole prywatnych posesji pod kątem czystości, gospodarki odpadami i przestrzegania zakazu spalania odpadów. Straż inicjuje też szereg działań lokalnych związanych z ogólnopolskimi akcjami takimi jak: „Bezpieczne miasto” czy „Bezpieczna droga do szkoły”. Organizuje też gminne egzaminy na kartę rowerową. W 2020 r. strażnikom miejskim przyszło się zmierzyć z nową codziennością. Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego funkcjonariusze zostali skierowani do wsparcia zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiana warty

Stale unowocześniania jest flota samochodowa, a strażnicy cały czas podnoszą swoje kompetencje dzięki szkoleniom. Obecnie straż dysponuje dwoma nowoczesnymi radiowozami, trzema rowerami MTB, nowoczesnym sprzętem łączności oraz siecią komputerową. Z upływem lat wzrosła też liczba etatów – do 16. Dzisiaj w jej szeregach jest 14 funkcjonariuszy (dwa wakaty), w tym 3 kobiety, oraz 5 pracowników cywilnych obsługujących monitoring. Jednostką od ośmiu lat kieruje Stanisław Grudzień, a jego zastępcą jest Sylwester Ropielewski. Niestety, chętnych do zasilenia szeregów naszej jednostki ciągle brakuje. „Starzy“ funkcjonariusze się wykruszają, a nowo rekrutowani i przeszkoleni strażnicy po krótkim czasie odchodzą do innych, bardziej wdzięcznych oraz lepiej płatnych zajęć i zawodów.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

  • Mapa z lotu ptaka z zaznaczoną drogą, która będzie remontowana

    Remont ul. Prawdziwka, dwa dni utrudnień w ruchu

    Przed nami spore utrudnienia, spowodowane remontem ul. Prawdziwka. W poniedziałek (24 czerwca) droga – od ul. Muchomora do granicy z Konstancinem-Jeziorną – będzie frezowana, a we wtorek zaplanowano układanie nowej nawierzchni. W tym dniu ulica na wspomnianym odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
  • uczniowie na zakończenie roku szkolnego

    Życzymy udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji

    Na ten dzień czekał każdy uczeń. W piątek (21 czerwca) rok szkolny 2023/2024 przeszedł do historii i rozpoczęły się upragnione wakacje. Z tej okazji podziękowania i życzenia dla całej społeczności szkolnej skierował Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.