Już 88,5 proc. gminy ma plany zagospodarowania przestrzennego | Konstancin-Jeziorna

Już 88,5 proc. gminy ma plany zagospodarowania przestrzennego

02-02-2024

Polityka przestrzenna to jeden z priorytetów konstancińskiego samorządu. Obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania objętych jest już blisko 7 tys. ha terenów gminy, co stanowi aż 88,5 proc. jej całkowitej powierzchni. W latach 2011–2023 przyjęto ponad 60 uchwał dotyczących MPZP. 

Kształtowanie i prowadzenie zrównoważonej polityki przestrzennej na terenie gminy jest jednym z priorytetów Kazimierza Jańczuka, burmistrza Konstancina-Jeziorny. Samorząd, wspólnie z Wydziałem Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy, sukcesywnie pracuje nad projektami uchwał dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nowe plany i zmiana istniejących

Na przestrzeni ostatnich 13 lat (2011–2023) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwaliła łącznie 24 miejscowe plany dla terenów, które ich nie posiadały. Objęły one powierzchnię ponad 2 tys. ha, co stanowi 26,2 proc. całkowitej powierzchni gminy. Jednocześnie w tym samym okresie zmienionych zostało 38 obowiązujących już planów. Była to odpowiedzieć na bieżące potrzeby mieszkańców gminy i umożliwiło jej dalszy rozwój. W efekcie tereny o powierzchni ponad 2,5 tys. ha otrzymały nowe MPZP.

Ponad 88 proc.

Na koniec 2023 r. gmina Konstancin-Jeziorna posiadała 6 954 ha terenów pokrytych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 88,5 proc. jej całkowitej powierzchni. Wszystkie miejscowe plany – w tym wszystkie teksty uchwał, załączniki graficzne oraz dane przestrzenne – dostępne są w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej (gsip.konstancinjeziorna.pl). 

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Najnowsze aktualności

  • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

    Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

    Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
  • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

    Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

    W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.