Darmowa komunikacja dla uchodźców z Ukrainy do końca maja | Konstancin-Jeziorna

Darmowa komunikacja dla uchodźców z Ukrainy do końca maja

19-04-2022

Do 31 maja br., przedłużony został okres, w którym obywatele ukraińscy, przybyli do Polski po 23 lutego, mogą korzystać z komunikacji publicznej za darmo. Uprawnienia te honorowane są w środkach transportu zbiorowego na obszarze 1. i 2. strefy biletowej, a także na liniach lokalnych L.

Samorządy w różnej formie kierują pomoc do uchodźców z Ukrainy. Jedną z nich jest darmowa komunikacja. Do 31 maja br. przedłużony został okres nieodpłatnych przejazdów pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego. Dotyczy to m.in. autobusów, w tym tych kursujących na liniach lokalnych L, tramwajów czy metra.

Aby korzystać z darmowej komunikacji, w czasie kontroli należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski 24 lutego br. lub później (w przypadku dzieci dokument nie jest wymagany, wystarczy potwierdzenie na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna). Oczywiście warunkiem do korzystania z darmowego transportu publicznego jest także udokumentowane, legalne przybycie do Polski.

Przedłużenie okresu, w którym obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z wojną z Rosją, przysługuje prawo do nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę, wprowadzone zostało zarządzeniem nr 611/2022 prezydenta m.st. Warszawy z 13 kwietnia 2022 r.


До 31 травня 2022 року продовжено термін, протягом якого громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Ці права діють у всіх транспортних засобах Варшави в районі 1-ї та 2-ї квиткових зон, а також на місцевих лініях L.

Але під час проїзду слід пам’ятати про документ, який підтверджує громадянство України та прибуття до Польщі 24 лютого цього року, або пізніше. У випадку з дітьми документи не потрібні, достатньо усної заяви опікуна.

До 31 травня 2022 року продовжено термін, протягом якого громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Ці права діють у всіх транспортних засобах Варшави в районі 1-ї та 2-ї квиткових зон, а також на місцевих лініях L.

Для користування безкоштовним зв’язком під час перевірки необхідно пред’явити документ, що підтверджує громадянство України та прибуття до Польщі 24 лютого цього року, або пізніше (у випадку з дітьми документ не потрібен, достатньо підтвердити його на підставі усної заяви опікуна). Звісно, умова користування безкоштовним громадським транспортом також вимагає легальний приїзд до Польщі.

Продовження терміну, протягом якого громадяни України, які прибули до Польщі у зв’язку з війною з Росією, мають право на безкоштовний проїзд у місцевому громадському транспорті, що організовано урядом містa-столицi Варшави. Розпорядження введено Президентом міста-столиці Варшави № 611/2022 Варшава 13 квітня 2022 року.

 

Autor
Grzegorz Skorupski

Najnowsze aktualności

  • Atary czerwony samochód na ulicy. Na chodniku stoją ludzie.

    Zapraszamy na Dni Konstancina w stylu belle époque

    To będzie weekend pełen wrażeń. 3 i 4 czerwca zapraszamy na Dni Konstancina. W tym roku świętujemy w stylu belle époque. W programie mnóstwo atrakcji, w tym m.in. koncerty, wystawy, spacery historyczne, warsztaty, turnieje czy parada i piknik retro.
  • Osoba głosująca w lokalu wyborczym.

    Jesienią mieszkańcy Habdzina zagłosują w domu ludowym

    Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Decyzją komisarza wyborczego w gminie Konstancin-Jeziorna utworzony został nowy obwód do głosowania. Od teraz mieszkańcy Habdzina będą głosować w swoim domu ludowym. Tym samym liczba stałych obwodów wzrosła do 16.