Trwa nabór wniosków do programu „Niepodległa 2023” | Konstancin-Jeziorna

Trwa nabór wniosków do programu „Niepodległa 2023”

14-02-2023

Biuro „Niepodległa” przyjmuje wnioski do programu „Niepodległa 2023”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski. Tegoroczna pula środków do wykorzystania to 6 mln zł. Wnioski można składać do 24 lutego 2023 roku.

Program „Niepodległa 2023” ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń historycznych od 1768 r. do 1989 r. Skierowany jest on do szerokiego grona odbiorców i wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym i edukacyjnym. Mają one upamiętniać wydarzenia i ludzi z uwzględnieniem tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej, które współtworzą historię narodową. Tegoroczna pula środków do wykorzystania to 6 mln zł. 

Wysokość dofinansowania

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. zł do 100 tys. zł brutto. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. całego budżetu zadania. Beneficjenci na złożenie wniosków mają jeszcze czas do 24 lutego do godziny 15.59. Natomiast zadania będzie można realizować od 25 kwietnia do 20 listopada 2023 r. Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Kto może składać wiosek

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) oraz organizacje pozarządowe.

Pomocni partnerzy

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych podmiotów: archiwa państwowe; przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; uczelnie wyższe; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Rodzaje kwalifikujących się zadań

W ramach programu można realizować następujące zadania:

 • wystawy wraz z katalogami;
 • rekonstrukcje historyczne;
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 • murale;
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie niepodlegla.gov.pl.

 

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Budynek z czerwonej cegły z duzymi oknami. Nad nim błękitne niebo.

  Pierwsze posiedzenia komisji wyborczych

  Obwodowe komisje wyborcze, odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych, rozpoczynają pracę. Komisarz wyborczy wyznaczył terminy pierwszych posiedzeń, na których komisje oficjalnie się ukonstytuują.
 • Śmieciarka odbiera odpady

  Przedłużona współpraca z firmą Jarper i nowe harmonogramy

  Uwaga mieszkańcy! Na okres od 1 do 31 października zostaje przedłużona współpraca z firmą Jarper Sp. z o.o., która to na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tymczasowo świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych. Obowiązują nowe harmonogramy dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.