Trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków | Konstancin-Jeziorna

Trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

10-01-2024

Trwają kontrole dokumentacji związanej z pozbywaniem się przez mieszkańców nieczystości ciekłych prowadzone przez konstanciński magistrat. Polegają one na wezwaniu właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Obowiązkowe kontrole właścicieli nieruchomości wymusza na samorządach znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – Mieszkańcy zobowiązani są do podpisania umowy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z podmiotami posiadającymi zezwolenie burmistrza w tej kwestii – informuje Renata Jasik, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG. – Aktualny wykaz firm posiadających takie zezwolenie znajduję się poniżej w załączniku

Ważne! Nieczystości ciekłych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna nie mogą odbierać firmy, które nie posiadają stosownego na to pozwolenia wydanego przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Aby, je otrzymać należy złożyć wniosek w UMiG (ul. Piaseczyńska 77). Jego druk dostępny jest w zakładce Ochrona środowiska/Zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych. 

Trwają kontrole

Konstanciński magistrat prowadzi kontrole poprzez wezwanie właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów – nieruchomość może być kontrolowana raz na dwa lata. Sprawdzana jest umowa z odpowiednim podmiotem oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). W przypadku właścicieli, którzy nie będą mieli stosownych umów, samorząd zobowiązany jest do zorganizowania tzw. usługi zastępczej, za którą trzeba będzie zapłacić. W takim przypadku koszt jest kilkukrotnie większy niż na wolnym rynku.

 

Autor
Natalia Poncyljusz

Najnowsze aktualności

  • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

    Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

    Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
  • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

    Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

    W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.