Trzeba zgłosić eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków | Konstancin-Jeziorna

Trzeba zgłosić eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków

10-05-2024

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków po zakończeniu ich budowy. Dotyczy to instalacji o przepustowości do 5 m sześc. na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego. Wniosek należy złożyć w magistracie przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Każdy, kto zdecydował się na przydomową oczyszczalnię ścieków musi po zakończeniu jej montażu dopełnić formalności urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa instalacja o wydajności do 5 m sześc. na dobę, wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód wymaga zgłoszenia jeszcze przed rozpoczęciem jej użytkowania.

Zgłoszenie do urzędu 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (druk wniosku można pobrać poniżej lub odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77) kierowane jest do burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Co ważne, z instalacji można korzystać dopiero w przypadku, gdy organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Należy pamiętać

Ponadto przypominamy o obowiązku poinformowania organu właściwego o rezygnacji z rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a także o wszelkich zmianach podanych we wspomnianym wyżej zgłoszeniu. Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. Wszystkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa konstancińskiego magistratu pod numerem telefonu: 22 484 24 25.

Autor
Anna Błażewicz-Orczykowska
Do pobrania

Najnowsze aktualności

  • Sala pełna dzieci

    Są wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

    W gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych są jeszcze wolne miejsca. Dziewięć placówek, po dwóch etapach rekrutacji, może przyjąć łącznie 63 dzieci, również te spoza gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.
  • Droga gruntowa jest równana

    Trwa równanie dróg gruntowych na terenie gminy

    Gmina Konstancin-Jeziorna sukcesywnie naprawia nierówności na swoich drogach gruntowych. W najbliższych dniach równiarka pojawi się na kolejnych ulicach. Będą to: Cedrowa, Akacjowa, Jaśminowa i Bukowa w Konstancinie-Jeziornie oraz Zawiejska w Borowinie.