Wolontariusz Roku: Czekamy na zgłoszenia | Konstancin-Jeziorna

Wolontariusz Roku: Czekamy na zgłoszenia

23-04-2021
Na laureatów czeka m.in. statuetka

Samorząd Konstancina-Jeziorny ponownie uhonoruje osoby działające bezinteresownie oraz charytatywnie na rzecz gminy i mieszkańców. Kandydatów do tytułu „Wolontariusza Roku 2020” można zgłaszać do 30 kwietnia.

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna znów przyzna tytuł „Wolontariusza Roku”. Jest on uhonorowaniem osób działających bezinteresownie oraz charytatywnie na rzecz naszej gminy i mieszkańców. 

Trzy kategorie

Wyróżnienia tradycyjnie zostaną przyznane w trzech kategoriach: kultura, sport i rekreacja oraz działalność społeczna. Do tej ostatniej można zgłaszać m.in. osoby zaangażowane w niesienie pomocy potrzebującym w czasie trwającej pandemii. Propozycje kandydatów do tytułu mogą składać:

 • instytucje i organizacje społeczne działające na terenie gminy; 
 • organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły;
 • mieszkańcy gminy. 

Wnioski zweryfikuje kapituła konkursowa powołana przez Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy. Przy ocenie pod uwagę będą brane m.in.: okres i zakres prowadzenia działalności społecznej kandydata, jego zaangażowanie, partnerstwo w podejmowanych działaniach, a także społeczna aktywność w środowisku lokalnym. Uwaga! Ocenie podlegać będą tylko kompletne, podpisane zgłoszenia wypełnione w każdej rubryce, wraz z pisemną zgodą osoby nominowanej.

Zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia, na formularzu dostępnym poniżej, będą przyjmowane do 30 kwietnia w formie elektronicznej (skan formularza i załączników należy przesłać na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl) lub papierowej (na adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem na kopercie: „Wolontariusz Roku 2020”). 

Wyniki i regulamin

Nazwiska Wolontariuszy Roku 2020 poznamy w maju. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania tytułu można znaleźć w zamieszczonym poniżej regulaminie.

 

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencję.

  Finansowe wsparcie dla przedsiębiorców – konferencja

  W środę (27 września) w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55) odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną założenia nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”.
 • Samochód na drodze, a za nim na rowerach ludzie w żółtych odblaskowych kamizelkach.

  Jesienny przejazd rowerowy ulicami Konstancina-Jeziorny

  W sobotę (23 września) ulicami Konstancina-Jeziorny przejedzie jesienna masa krytyczna. Start o godz. 18.00 sprzed Urzędu Miasta i Gminy (od strony ul. Kolejowej). Manifestacja rowerzystów może spowodować czasowe utrudnienia w ruchu.