Wysoki wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca | Konstancin-Jeziorna

Wysoki wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca

13-03-2023

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych samorządów w Polsce. Dla gminy Konstancin-Jeziorna wynosi on ponad 4,5 tys. zł, co plasuje nas na 2. miejscu w powiecie piaseczyńskim, na 11. w województwie mazowieckim i 35. w kraju.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tzw. wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (m.in. z tytułu podatków – od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, a także wpływy z CIT i PIT) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Jak podaje resort wskaźnik gminny Gg dla kraju wynosi 2 246,66 zł, powiatowy Pp – 312,20 zł, a wojewódzki Ww – 412,86 zł.

Liderzy

Spośród 2477 polskich gmin niezmiennie najwyższy wskaźnik G ma Kleszczów w woj. łódzkim (32 477,69 zł), w której zlokalizowane są kopalnia węgla brunatnego oraz elektrownia Bełchatów, a najniższy Potok Górny w woj. lubelskim (541,25 zł). Dla gminy Konstancin-Jeziorna wynosi on 4 572,57 per capita (w 2022 r. – 4 796,24 zł), co plasuje nas na 35. miejscu w kraju i 11. miejscu w województwie mazowieckim. W powiecie piaseczyńskim jesteśmy wiceliderem – wyprzedziła nas gmina Lesznowola (4 864,99 zł). Dużo niższy wskaźnik G mają: Piaseczno (3 648,32 zł), Tarczyn (2 822,45 zł), Góra Kalwaria (2 704,47 zł) i Prażmów (2 245,60 zł). Pełny wykaz dostępny jest na stronie: www.gov.pl.

Niższe janosikowe

Wskaźnik G decyduje m.in. o tym, czy dany samorząd wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy korzysta z tej pomocy. Jeżeli przekracza on 150% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w Polsce (Gg) jednostka musi oddać część swojego dochodu, jeżeli jest niższy – korzysta z tzw. janosikowego. W przypadku gminy Konstancin-Jeziorna niższy wskaźnik G oznacza niższy „haracz” na rzecz biedniejszych gmin. W tym roku planowana kwota to ponad 5,9 mln zł (w 2022 r. było to ponad 8,6 mln zł). Łącznie w latach 2018–2022 samorząd zapłacił ponad 45,6 mln zł janosikowego.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

    LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

    Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.
  • Grupa kilkunastu osób stoi obok siebie.

    Konstancińscy harcerze przeszli szlakiem św. Jakuba

    Harcerze z Uroczyska Konstancin kolejny raz pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i przeszli szlakiem św. Jakuba. 11 druhów drogę z portugalskiego Viana do Castelo do Santiago de Compostela pokonało w 9 dni. Trasa liczyła ponad 220 kilometrów.