Życzenia burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej | Konstancin-Jeziorna

Życzenia burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14-10-2022

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Z tej okazji Kazimierz Jańczuk – burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna – składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

Święto pracowników oświaty obchodzone jest 14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem polskiego szkolnictwa. Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany też dniem nauczyciela, został ustanowiony zapisami ustawy o systemie oświaty, zapisów Karty Nauczyciela ze 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r.

Życzenia od burmistrza

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi burmistrz Kazimierz Jańczuk składa najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. 

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Serdecznie dziękuję za codzienny trud podejmowania pięknych i twórczych wyzwań, związanych z dziećmi i młodzieżą. Doceniam głębokie zaangażowanie i pasję  w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.  Życzę uznania uczniów i ich rodziców oraz niesłabnącej satysfakcji z wypełniania pięknej i ważnej misji  pedagogicznej”.

Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Plakat promujący 6. Festiwal Maklaka.

    6. Festiwal Filmowy Maklaka i Jego Przyjaciół

    W programie 6. Festiwalu Filmowego Maklaka i Jego Przyjaciół znalazło się aż 21 filmów – kultowe produkcje z udziałem Zdzisława Maklakiewicza, filmy Jacka Bromskiego oraz najnowsze tytuły Studia Munka i młodych twórców. To wszystko od 27 września do 1 października w Konstancińskim Domu Kultury.
  • Grafika wektorowa. Plakat promujący nabór wniosków.

    Wsparcie na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury

    Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.