Życzenia burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej | Konstancin-Jeziorna

Życzenia burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14-10-2022

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Z tej okazji Kazimierz Jańczuk – burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna – składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

Święto pracowników oświaty obchodzone jest 14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem polskiego szkolnictwa. Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany też dniem nauczyciela, został ustanowiony zapisami ustawy o systemie oświaty, zapisów Karty Nauczyciela ze 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r.

Życzenia od burmistrza

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi burmistrz Kazimierz Jańczuk składa najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. 

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Serdecznie dziękuję za codzienny trud podejmowania pięknych i twórczych wyzwań, związanych z dziećmi i młodzieżą. Doceniam głębokie zaangażowanie i pasję  w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.  Życzę uznania uczniów i ich rodziców oraz niesłabnącej satysfakcji z wypełniania pięknej i ważnej misji  pedagogicznej”.

Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.