Honorowi Obywatele Konstancina-Jeziorny | Konstancin-Jeziorna

Honorowi Obywatele Konstancina-Jeziorny

Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny nadawany jest przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Konstancin-Jeziorna.

Marszałek Józef Piłsudski

Józef Klemens Piłsudski (1867-1935) działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk. Naczelnik Państwa Polskiego w latach 1918-1922, Wódz Naczelny Armii Polskiej od 11 listopada 1918, Pierwszy Marszałek Polski od 1920. Był dwukrotnym premierem Polski (1926-1928 i 1930) i przywódcą obozu tzw. sanacji po przewrocie majowym (1926). Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.
Marszałek Józef Piłsudski, któremu tytuł przyznano uchwałą Rady Gminy Jeziorna z dnia 4 listopada 1928 r., został pierwszym honorowym obywatelem Konstancina-Jeziorny.

 

Marszałek Józef Piłsudski

Ks. Kanonik Bogdan Jaworek

Bogdan Jaworek (1936-2021), święcenia kapłańskie otrzymał w 1959 r. z rąk ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1972 roku obejmuje rektorat kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Konstancinie, a od roku 1976, po utworzeniu parafii konstancińskiej staje się jej proboszczem. Kapłan z powołania, prawy człowiek, kaznodzieja. Bezkompromisowy w sprawach wiary i zasad, ale życzliwy dla człowieka i wrażliwy na potrzeby innych. Był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina, działał na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Konstancina. Od 1999 r. do śmierci był rezydent w parafii św. Elżbiety w Powsinie (Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej).
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny ks. Bogdanowi Jaworkowi nadawany został 17 lipca 1992 r.

Ks. Kanonik Bogdan Jaworek

Lady Sue Ryder

Margaret Susan Ryder, Baroness Ryder of Warsaw (1923-2000) w czasie II wojny światowej służyła w polskiej sekcji brytyjskiego Zarządu Operacji Specjalnych (SOE) zajmującej się dywersją w okupowanej Europie. W 1944 r. ekspediowała zrzuty broni dla walczącej Warszawy. Po wojnie zaangażowała się w pracę charytatywną. W 1953 roku założyła fundację swojego imienia, zajmując się organizacją akcji humanitarnych. Wraz z międzynarodową grupą wolontariuszy ruszyła z pomocą stolicy, by później stale pomagać Polsce i Polakom. Tutaj wybudowała ponad 30 Domów Sue Ryder. W 1978 otrzymała tytuł Para Anglii przyjmując Warszawę za swą szlachecką siedzibę. Jako Lady Ryder of Warsaw przez lata była orędowniczką spraw Polski w brytyjskiej Izbie Lordów. W 1992 powołała niezależną Fundację Sue Ryder w Polsce.
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny Margaret Susan Ryder nadawany został 15 września 1997 r.

 

Margaret Susan Ryder

Will de Vreeze

Willem Franz de Vreeze, w latach 1980-1997 był burmistrzem bliźniaczego miasta Leidshendam w Holandii i przyjacielem pierwszego burmistrza Konstancina w III RP, Józefa Hlebowicza. W czasie urzędowania obu burmistrzów została nawiązana współpraca między Leischendam a Konstancinem, którą wspaniale kontynuował i rozwijał. Członek Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej.
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny Willemowi Franz de Vreeze nadawany został 15 września 1997 r.

Willem Franz de Vreeze

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II, właściwie Karol Józef Wojtyła (1920-2005 ), polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, papież (1978-2005), sługa Boży Kościoła katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Jeden z najwybitniejszych Polaków wszystkich czasów.
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny Janowi Pawłowi II nadawany został 10 grudnia 1999 r.

Jan Paweł II

Johan van Reisen

Johannus Switbertus Leonardus von Reisen był pierwszym Prezydentem Komisji Współpracy Leidschendam i Konstancin-Jeziorna w latach 1990-1999. Dzięki jego zaangażowaniu współpraca między miastami przerodziła się w prawdziwą przyjaźń. W początkowym okresie działalność skupiona była na organizowaniu pomocy charytatywnej. W ramach akcji „Kinderen Lopen voor Polen” (Dzieci maszerują dla Polski) zebrano 150 tysięcy guldenów na wsparcie dla szkół i domów dziecka. W 1997 r. dzięki jego staraniom sfinansowano budowę dwóch placów zabaw dla dzieci. Zajmował się również organizacją wymiany kulturalnej.
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny Johanowi van Reisen nadawany został 7 kwietnia 2000 r.

Johan van Reisen

Józef Hlebowicz

Józef Hlebowicz (1916-2000), był pierwszym burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna w III RP, działaczem samorządowym, współtwórcą i wieloletnim Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Podczas wojny był przetrzymywany w niemieckich obozach jenieckich. Wcielony do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, do Polski wrócił w 1947 r. i ukończył rozpoczęte przed wojną studia. Był współzałożycielem Towarzystwa dla Handlu Międzynarodowego INCO, pracował w spółdzielczości mieszkaniowej w Warszawie. W 1990 r. nowo wybrana rada gminy Konstancin-Jeziorna powierzyła mu funkcję burmistrza, którą sprawował do 1993 r. Był inicjatorem utworzenia w naszej gminie pierwszych instytucji kultury: Konstancińskiego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej. Zainicjował i zapoczątkował współpracę partnerską z Leidschendam-Voorburg w Holandii oraz Saint-Germain-en-Laye we Francji. Był propagatorem rozwoju funkcji uzdrowiskowej gminy Konstancin-Jeziorna.
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny Józefowi Hlebowiczowi nadawany został 26 lipca 2000 r.

 

Józef Hlebowicz

Marian Weiss

Prof. dr hab. n. med Marian Allan Weiss (1921-1981) polski lekarz ortopeda, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, twórca i wieloletni dyrektor Stołecznego Centrum Rehabilitacji, światowej sławy specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji. Dyplom lekarza uzyskał w 1944 r. w Lwowskim Instytucie Medycznym. W 1947 r. objął stanowisko asystenta w Centralnym Instytucie Chirurgii Urazowej i Kostnej, który pod jego kierownictwem rozbudował się i uzyskał sławę w kraju i zagranicą jako Stołeczne Centrum Rehabilitacji (STOCER). Był ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia, autorem wielu podręczników i ponad 200 prac naukowych. Podczas odczytów i wykładów w kraju i na świecie propagował metody leczenia i rehabilitacji wypracowane w konstancińskim STOCER, przyczyniając się do rozsławienia Konstancina.
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny prof. Marianowi Weissowi nadawany został 27 czerwca 2001 r.

Marian Weiss

Wacław Gąsiorowski

Wacław Gąsiorowski (1869-1939) powieściopisarz, dziennikarz, publicysta, a także scenarzysta, działacz polonijny i niepodległościowy. Autor powieści historycznych, nawiązujących głównie do epoki napoleońskiej i powstania listopadowego, a także dramatów i licznych reportaży. Zmuszony do ucieczki, przez 30 lat tuła się po świecie, gdzie powstają jego najsłynniejsze powieści.  W 1917 roku zaciąga się do Armii Polskiej we Francji, wysłany z misją wojskową do USA, werbuje ochotników. Na stałe wraca do Polski w 1930 roku, zamieszkując w  Konstancinie. W 1936 roku zostaje sołtysem gromady Konstancin, funkcję tę pełni honorowo, bez wynagrodzenia. Propaguje Konstancin jako miejscowość letniskową, opracowuje Statut Uzdrowiska. W 1938 został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury.
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny Wacławowi Gąsiorowskiemu nadawany został 10 lipca 2009 r.

Wacław Gąsiorowski

Barbara Żugajewicz-Kulińska

Barbara Żugajewicz-Kulińska, od urodzenia (1928) mieszkanka Klarysewa. Jako 14-latka wstąpiła do Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) przyjmując pseudonim „Zula”. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, opatruje rannych w szpitalu urządzonym w mirkowskiej fabryce, uczestniczy w grzebaniu przyjaciół. Po 1945 r. nie aprobowała nowego porządku. Za zorganizowanie honorowej warty na cmentarzu powstańczym w Powsinie, aresztowana i poddana brutalnemu przesłuchaniu. Przez kolejne lata organizowała obchody rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Pełni funkcję prezesa koła kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Była radną pierwszej kadencji samorządu, wydawała lokalną gazetę. W 2016 r. została awansowana na wyższy stopień oficerski i otrzymała nominację na porucznika.
Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny Barbarze Żugajewicz-Kulińskiej nadawany został 24 lutego 2016 r.

Barbara Żugajewicz-Kulińska