odpowiedzi | Konstancin-Jeziorna

odpowiedzi

Lista pytań i odpowiedzi

Budowa domu ludowego w Kawęczynie

Szanowny Panie Burmistrzu,
w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023 (rozdział 92109, § 6050) zostało ujęte zadanie inwestycyjne pt. „Budowa domu ludowego w Kawęczynie”. Jest to inwestycja ze wszech miar pożądana i długo oczekiwana przez mieszkańców Kawęczyna.