Cyfrowa Gmina | Konstancin-Jeziorna

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3082/1/2021 z dnia 27 stycznia 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.