żłobek | Konstancin-Jeziorna

żłobek

Program „Maluch" 2013

9 sierpnia 2013 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z wojewodą mazowieckim w sprawie wsparcia na realizację zadania pn. „Budowa budynku żłobka gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Konstancin-Jeziorna”.

Celem programu „Maluch" 2013 była realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez m.in. wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.